BIM W BUDOWNICTWIE – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

BIM W BUDOWNICTWIE – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Budownictwo uznawane jest za sektor, który nieustannie stara się sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Rozwój rozwiązań informatycznych spowodował, że możliwe jest przetwarzanie, grupowanie oraz udostępnianie danych o budynku w każdej chwili i każdemu członkowi zespołu, który zaangażował się w projekt. Taką właśnie rolę odgrywa BIM w budownictwie.

Jednym z funkcjonalnych narzędzi wykorzystywanych w pracy inżyniera budowlanego jest odpowiedni program do projektowania BIM. Za pomocą różnorodnych funkcji, projektowanie konstrukcji stalowej bądź żelbetowej jest sprawne oraz precyzyjne. BIM w budownictwie jest współcześnie standardem, ułatwiającym współpracę pomiędzy specjalistami.

Projektowanie konstrukcji stalowej to jeden z elementów pracy inżyniera, stanowiącej bardzo istotną rolę w branży budowlanej. Ów konstrukcje są powszechnie stosowane w budownictwie przemysłowym, specjalnym, rolniczym, czy mieszkaniowym. Dla inwestora taki projekt to ważna kwestia, ponieważ umożliwia rozplanowanie etapów realizacji budowy, a nawet pozwala zmniejszyć jej koszty.

Innowacyjny program do projektowania BIM zapewnia m.in. automatyczne generowanie wysokiej jakości rysunków technicznych, dopasowywanie niezbędnych w projekcie elementów, łączenia ze sobą konstrukcji, a nawet pozwala na dokumentację swojej pracy, poprzez tworzenie kompleksowych raportów utworzonych połączeń. Projektowanie konstrukcji stalowej jest dzięki temu dużo łatwiejsze.

BIM w budownictwie a kompleksowy projekt

Building Information Modeling, czyli w tłumaczeniu na język polski – Modelowanie Informacji o Budynku to niekonwencjonalne rozwiązanie dla specjalistów z różnych dziedzin. Firmy, które projektują oraz zarządzają obiektem budowlanym, dzięki pracy na jednym modelu mogą w znaczący sposób zwiększyć efektywność, a także zminimalizować liczbę ewentualnych pomyłek, powstających w procesie tworzenia dokumentacji.

Program do projektowania BIM do rozwiązanie dające znaczące korzyści, dużo większe w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Zautomatyzowane tworzenie konstrukcji to korzyść, ułatwiająca pracę wszelkich ekspertów, projektantów czy inżynierów.

Więcej informacji na https://www.protabim.pl/