Kolory kabli i przewodów elektrycznych. Poznaj ich znaczenie

Kolory kabli i przewodów elektrycznych. Poznaj ich znaczenie

Źródło: https://alkan.pl/

Oznaczenia kolorów przewodów elektrycznych ochronnych

Oznaczenia kolorów obowiązują także w przypadku przewodów ochronnych, które stanowią barierę zabezpieczającą przed porażeniem. Ich symbol wyraża skrót PE. Oznaczenia przewodów ochronnych powinny być bardzo precyzyjne. Ich kolorystyka jest zwykle jednorodna. Zgodnie z obowiązującymi normami, dopuszczalne są jedynie żółto-zielone odcienie. Przewody te spełniają ważną funkcję w prawidłowym obiegu prądu w instalacji i odpowiadają za ochronę użytkowników. W przypadku awarii urządzenia, droga najniższego oporu biegnie przez obudowę. Przy zainicjowaniu dotyku użytkownik może zostać porażony prądem. Bezpośredni bieg po przewodzie ochronnym pozwala na odprowadzenie energii bezpośrednio do ziemi. Istnieje też możliwość podpięcia pod neutralne przewody elektryczne.

Znaczenie kolorów przewodów elektrycznych neutralnych

Znaczenie kolorów jest istotne także w przypadku przewodów neutralnych. Stosuje się dla nich symbole N. Przewody neutralne należy podłączać bezpośrednio z punktem neutralnym elektrycznego transformatora. Napięcie w obwodach powinno być teoretycznie zerowe, jednak w praktyce konieczne okazuje się zachowanie ostrożności. Jeżeli elektryk wykona prace według własnej koncepcji i zignoruje akceptowane normy, kabel neutralny może zostać podłączony niewłaściwie i przenosić energię elektryczną. Przy pracy z przewodami tego typu należy zawsze weryfikować, czy prąd nadal płynie w instalacjach. Neutralne przewody zawsze wyróżniane są kolorem niebieskim, a producenci nie możliwości stosowania innych barw.

Kolory przewodów elektrycznych prądu stałego

Kolory przewodów elektrycznych prądu stałego ograniczają się z reguły do trzech barw. Na czerwono oznacza się przewody z potencjałem dodatnim, a na czarno lub niebiesko przewody z potencjałem ujemnym. W Unii Europejskiej nie stosuje się żadnych innych kolorów dla przewodów prądu stałego, co niweluje ryzyko problemów z ich rozróżnianiem.